Manifest

Odvážne rozhodnutia sú základom úspechu. Aj v biznise. Každý ideme vlastnou cestou. Tieto cesty sú plné križovatiek. Na nich sa rozhodujeme, kadiaľ sa vyberieme ďalej. Niekoho lákajú neprešľapané smery, ktoré pioniersky zdoláva. Iný uprednostňuje vychodené cesty bez prekážok.


My už 25 rokov ideme cestou vlastnou. Ako prví objavujeme nové miesta a nové príležitosti. Sme priekopníci, sme prvolezci. Rozhodovali sme sa často a výsledky ukazujú, že správne. V našich stopách kráčajú mnohí.


Urobili sme ďalšie odvážne rozhodnutie. Vstupujeme do veľkého sveta globálnych investičných príležitostí. Ponúkame aj Vám účasť na priekopníckej príležitosti. Teraz sa rozhodnite vy.

O fonde

Stratégiou fondu J&T ARCH INVESTMENTS je investovať do príležitostí a projektov, ktoré vytvárame v skupine J&T sami alebo spoločne s našimi dlhodobými partnermi. Naším cieľom je spravovať vyvážené portfólio aktív, ktoré investorom zaistia stabilné a dlhodobé zhodnotenie ich rodinného majetku.

Investujte spolu s nami

Za 25 rokov podnikania sme pomohli vybudovať firmy, ktoré svojím významom často presahujú hranice regiónu a ktorých hodnota sa dnes počíta v miliardách eur. V mnohých z nich stále pôsobíme ako investori alebo spolumajitelia. Otvárame Vám svet rokmi preverených vzťahov a možnosť vlastnícky sa podieľať na budúcnosti rodiny J&T.

INVESTIČNÝ VÝBOR

Základné informácie

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov, sme založili v Českej republike, vo forme akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním. Jeho obhospodarovanie podlieha dohľadu Českej národnej banky. Pri jeho správe spolupracujeme s renomovanými partnermi a poradcami.

PRE INVESTOROV

Ako investujeme

So silným partnerom

Za takmer štvrťstoročie sme v J&T vyrástli do ekosystému, ktorý vie rozvinúť akýkoľvek projekt. Našim klientom dokážeme zabezpečiť akciový kapitál, mezanínový dlh, zabezpečený úver či vydať dlhopisy. Skrátka, čo je potrebné. Vďaka nášmu know-how a dlhodobo budovaným vzťahom máme možnosť podieľať sa na unikátnych príležitostiach. Naša finančná sila nám navyše umožňuje projekty podporiť, nech už je situácia na trhu akákoľvek.

Do bežne nedostupného

Vďaka J&T ARCH INVESTMENTS sa investori môžu stať súčasťou rokmi budovaných partnerstiev a investovať do príležitostí, ku ktorým by sa na bežnom trhu nedostali. Súčasťou fondu sú aj spoločnosti, ktoré nie sú verejne obchodovateľné. Prostredníctvom nás však majú investori možnosť podieľať sa na ich úspechu.

Bez obmedzenia

Zakladáme si na flexibilite a slobode investičného rozhodovania. Preto sme fond J&T ARCH INVESTMENTS vytvorili tak, aby mohol investovať do najširšieho možného spektra príležitostí. Nebrzdí nás byrokracia ani dlhé rozhodovacie procesy. Investujeme dlhodobo aj krátkodobo, dlhom alebo ekvitou, ale vždy tam , kde vidíme príležitosť. Našu investičnú stratégiu sme si overili viac ako 20 rokmi úspechov.

Donekonečna

Fond J&T ARCH INVESTMENTS sme postavili tak, aby netrpel neduhom bežných private equity fondov. Portfólio nebudeme musieť odpredávať pod cenu len preto, že fondu sa končí obdobie, na ktoré bol založený. Investície môžeme vo fonde držať tak dlho, kým mu budú prinášať výnos alebo kým nenájdeme investíciu inú, ešte výhodnejšiu.

S likviditou

J&T ARCH INVESTMENTS svojim investorom umožňuje dva druhy obchodovania s investičnými akciami. Okrem bežného nákupu cez pokyn k úpisu je možné akcie navyše obchodovať denne aj na pražskej burze. Zatiaľ čo cena cez pokyn zodpovedá oceneniu majetku fondu investičnej spoločnosti a spätný odkup akcií môže byť zaťažený odkupnými lehotami alebo zrážkami, cena na burze je daná očakávaním trhu, transakcia však prebehne bez čakania na termín spätného odkupu a bez prípadných výstupných zrážok.

Vývoj hodnoty čistého obchodného majetku fondu

Cena akcie vyhlasovaná štvrťročne investičnou spoločnosťou

Uvedený graf zobrazuje históriu aktuálnych hodnôt investičných akcií fondu od jeho založenia (júl 2020). S investovaním do fondov sú spojené riziká, informácie nájdete v  štatúte fondu alebo tu.

Aktuálna cena korunovej a eurovej akcie na Burze cenných papierov Praha


Posledná známa cena po ukončení obchodovania
24. 1. 2022


J&T INVEST EUR
1.1500 EUR


J&T INVEST CZK
1.1600  CZK

S investovaním do fondov sú spojené riziká, informácie nájdete v  štatúte fondu alebo tu.

Investičný výbor

Spoluzakladateľ bankového holdingu J&T FINANCE GROUP SE, predseda predstavenstva J&T BANKY, investor a spolumajiteľ významných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, v oblasti private equity, energetiky, médií, e-commerce a maloobchodu.

Patrik Tkáč
Predseda investičného výboru

Spoluzakladateľ bankového holdingu J&T FINANCE GROUP SE, predseda predstavenstva J&T BANKY, investor a spolumajiteľ významných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, v oblasti private equity, energetiky, médií, e-commerce a maloobchodu.

Člen predstavenstva a generálny riaditeľ J&T BANKY zodpovedný za strategický rozvoj banky. Člen vrcholového vedenia J&T FINANCE GROUP SE.

Štěpán Ašer
Člen investičného výboru

Člen predstavenstva a generálny riaditeľ J&T BANKY zodpovedný za strategický rozvoj banky. Člen vrcholového vedenia J&T FINANCE GROUP SE.

Člen predstavenstva a finančný riaditeľ J&T BANKY zodpovedný za finančné riadenie a za aktivity v Chorvátsku a Rusku. Člen vrcholového vedenia J&T FINANCE GROUP SE.

Igor Kováč
Člen investičného výboru

Člen predstavenstva a finančný riaditeľ J&T BANKY zodpovedný za finančné riadenie a za aktivity v Chorvátsku a Rusku. Člen vrcholového vedenia J&T FINANCE GROUP SE.

Investičný riaditeľ J&T zodpovedný za nebankové investície skupiny, zastávajúci tiež pozíciu člena dozorných rád v spoločnostiach Tatry mountain resorts, EP Global Commerce a E-Commerce and Media Investments.

Adam Tomis
Člen investičného výboru

Investičný riaditeľ J&T zodpovedný za nebankové investície skupiny, zastávajúci tiež pozíciu člena dozorných rád v spoločnostiach Tatry mountain resorts, EP Global Commerce a E-Commerce and Media Investments.

Investičný manager J&T zodpovedný predovšetkým za nebankové investície skupiny.

Pavel Hlaváček
Člen investičného výboru

Investičný manager J&T zodpovedný predovšetkým za nebankové investície skupiny.

Informácia pre investorov

Právna forma:
akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním (SICAV)
Sídlo:
Česká republika
Zakladateľ:
J&T Finance Group SE
Obhospodarovateľ:
J&T Investiční společnosť, a.s.
Audítor:
KPMG
Depozitár:
UniCredit Bank
Dohľad:
Česká národná banka
Trvanie fondu:
fond na neurčitý čas
Investičný horizont:
minimálne 5 rokov
Oceňovanie fondu:
štvrťročne
Minimálna investícia:
ekvivalent 125 000 EUR alebo 1 milión Kč pri splnení testu vhodnosti
Kategória klienta
neprofesionálny (retail) klient, ktorý je kvalifikovaným investorom, prípadne profesionálny klient alebo spôsobilá protistrana
Znalosti a skúsenosti:
informovaný, skúsený
Investičný cieľ:
rast alebo ochrana a rast
Schopnosť niesť straty:
áno
Tolerancia rizika:
minimálne 6

Na tejto webovej stránke používame cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac, prejdite do sekcie Ochrana súkromia a cookies.